White Mountains, NH

White Mountains, NH

Penobscot River, ME

Penobscot River, ME

Penobscot Bay, ME

Penobscot Bay, ME

Smuggler's Notch, VT

Smuggler's Notch, VT

Blue Hill Bay, ME

Blue Hill Bay, ME

Badlands National Park, SD

Badlands National Park, SD

Colchester Pond, VT

Colchester Pond, VT

Burlington, VT

Burlington, VT

Bolton Valley Ski Area

Bolton Valley Ski Area